INSTYTUT EDUKACJI FOCUS sp. z o.o.

Spółka INSTYTUT EDUKACJI FOCUS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000397176
 • REGON – 145826779
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-23

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-18

Dane adresowe firmy INSTYTUT EDUKACJI FOCUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Złota 61 101

Miejscowość – 00-819 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22966
Długość geogr. – 20.998711

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

PKD 2 – 72 Badania naukowe i prace rozwojowe

PKD 3 – 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Dane wpisane do KRS

MAZOWIECKA GRUPA MEDYCZNA sp. z o.o.

Spółka MAZOWIECKA GRUPA MEDYCZNA sp. z o.o. / siedziba Radom

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000397471
 • REGON – 145751834
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-27

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-19

Dane adresowe firmy MAZOWIECKA GRUPA MEDYCZNA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Radom

Ulica – Żeromskiego 94 101

Miejscowość – 26-600 Radom

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.42844
Długość geogr. – 21.11134

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 2 – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 3 – 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Dane wpisane do KRS

INTER-NATURAL sp. z o.o.

Spółka INTER-NATURAL sp. z o.o. / siedziba Pewel Mała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000396549
 • REGON – 242736860
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-26

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-18

Dane adresowe firmy INTER-NATURAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pewel Mała

Ulica – Żywiecka 143

Miejscowość – 34-331 Świnna

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.663601
Długość geogr. – 19.26687

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego

PKD 2 – 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

PKD 3 – 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Dane wpisane do KRS

CONVESS sp. z o.o.

Spółka CONVESS sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000397066
 • REGON – 221533544
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-26

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-19

Dane adresowe firmy CONVESS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Krawiecka 304 18

Miejscowość – 81-178 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.550362
Długość geogr. – 18.51988

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

PKD 2 – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 3 – 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Dane wpisane do KRS

BIO-NIK ELEKTRA sp. z o.o.

Spółka BIO-NIK ELEKTRA sp. z o.o. / siedziba Borkowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000397485
 • REGON – 221537068
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-28

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-19

Dane adresowe firmy BIO-NIK ELEKTRA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Borkowo

Ulica – Współczesna 1 N

Miejscowość – 80-180 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.295404
Długość geogr. – 18.59171

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

PKD 2 – 10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

PKD 3 – 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

Dane wpisane do KRS

ITSKILLS sp. z o.o.

Spółka ITSKILLS sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000397402
 • REGON – 21730848
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-28

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-19

Dane adresowe firmy ITSKILLS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Plac Grunwaldzki 23

Miejscowość – 50-365 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.112591
Długość geogr. – 17.067221

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 3 – 46.14 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Dane wpisane do KRS

GOUPOL HOLDING sp. z o.o.

Spółka GOUPOL HOLDING sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000397437
 • REGON – 301926718
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-28

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-19

Dane adresowe firmy GOUPOL HOLDING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Zwierzyniecka 10 112

Miejscowość – 60-813 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.413448
Długość geogr. – 16.908159

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

PKD 2 – 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

GOLDEN EURO sp. z o.o.

Spółka GOLDEN EURO sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000397517
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-28

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-19

Dane adresowe firmy GOLDEN EURO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Waszyngtona 100 A

Miejscowość – 04-015 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.242769
Długość geogr. – 21.07533

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Dane wpisane do KRS

BGIA-1 sp. z o.o.

Spółka BGIA-1 sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000397329
 • REGON – 21724760
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-27

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-19

Dane adresowe firmy BGIA-1 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Kawalerzystów 4 12

Miejscowość – 53-004 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS